Elbimeks

С грижа за средата, в която живеем!

Рециклирането е сложен процес - събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъда рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-сигурен свят. Усилията на всички потребители трябва да бъдат насочени към съхраняване на ценните суровини и материали и връщането им отново в цикъла на производство. В тази връзка, за да бъдат постигнати високи нива на рециклиране и оползотворяване на отпадъците, трябва да бъдат положени усилия от цялото общество и да бъде избиран само като краен вариант обезвреждането им чрез депониране.