Elbimeks

Извозване на строителни отпадъци

Контейнер за извозване на строителни отпадъци

Извозването на строителни отпадъци се извършва с открити контейнери с обем 3 или 7,5 куб. м, специално предназначени за събиране на строително – ремонтни отпадъци.