Elbimeks

Цветни метали

Гамата на търгувания скрап от цветни метали е широка. Дружеството търгува не само с металите в чист вид, но и с техните сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от цветни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка. Дружеството търгува със следните видове отпадъци:

  • Медни отпадъци- мед сборна, мед свежа, мед дебела, мед тънка, медни стружки, месинг жълт, месинг смес, месинг никелиран, месингови стружки, бронз, бронзови стружки;
  • Цинк, цам;
  • Алуминиеви отпадъци- мек, твърд, жица, дограма без боя, смес с/без боя, дограма с боя, капачки и кутийки, алуминиево-медни радиатори;
  • Оловни отпадъци- олово меко-чисто, олово меко-смолисто;
  • Никелови отпадъци- неръждавейка (хромникел) в размер, стружки от неръждавейка;

В случай, че разполагате с отпадъчни метали, които не са описани в текста по-горе, моля, свържете се с нас за да Ви предложим персонални условия за работа.