Elbimeks

Хартия

Индустриалното производство на хартия има голям ефект върху околната среда, първо чрез изсичането на д ървета за получавенето на хартия и второ - изхвърлените хартиени отпадъци замърсяват околната среда. Рециклирането на хартия намалява това вредно влияние върху природата. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дървесен пулп, а рециклирането на 1 тон принтер и факс хартия спасява малко повече от 2 тона. Рециклирането на хартия води до намаляване с 35% замърсяването на водите и 74% замърсяването на въздуха. Според изследвания, ако се рециклира половината от призведеното в света количество хартия ще се пощадят близо 20 милиона акра гори. От хартия се произвеждат около 3000 различни продукти, произвеждани по най-различен начин, но основният принцип е един и същ - от дървесина, различни растителни влакна и вода. Има различни видове опаковки от хартия: от вълнообразен картон (велпапе), който се състои от няколко слепени пласта нагъната хартия, от картон - те са много устойчиви и здрави, биват три вида - картон за кутии, хомогенен картон и бял облицовъчен картон. Успешното рециклиране изисква чиста възстановена хартия, без никакви замърсители, като например храна, пласмаса и метали. Нашата обща цел е да се намали негативния ефект върху околната среда при процеса на производство, конвентиране, събиране, сортиране и рециклиране на хартията и да осигури оптимално и екологосъобразно рециклиране на хартия.