Elbimeks

Услуги

Ние сме специализирана фирма в областта на разделното събиране и извозване на отпадъци от опаковки. От началото на 2010 г. „ Елбимекс” ООД се специализира и в сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строително-ремонтни отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци в съответните депа на територията на област Варна. Насочили сме усилията си в сключването на договори за извозването на ТБО и промишлени отпадъци от Фирми и организации.

Бонуси, които Ви предлагаме:

  • Конкурентни цени за извозените количества отпадъци към момента на извозване
  • Издаване на протокол за унищожаване, придружен от кантарна бележка за полученото количество архивни документи с изтекъл срок на съхранение.
  • Предоставяне на безплатен транспорт за извозване на архивните документи.
  • Съдействие при изготвяне на документи и отчетни книги