Elbimeks

Формa за контакт

* Име:
Град:
Телефон:
Мобилен телефон:
Фирма / организация:
* e-mail:
* Моля напишете вашите въпроси в полето отдолу:

Телефон: 052/502233

Факс: 088/6605529

Мобилен телефон: 088/7929472

Мобилен телефон: 088/7509952 (За всички видове метали, ИУЕЕО, ИУМПС)

Електронна поща: office@elbimeks.com