Elbimeks

Унищожаване на архиви с изтекъл срок на съхранение

Имаме дългогодишен опит в разработване и изпълнение на проекти за обслужване на различните видове отпадъци. Благодарение на модерната и разнообразна техническа база, разполагаме с необходимата гъвкавост за намиране на най – подходящите решения. Можем да Ви предложим нашето сътрудничество в сферата на обслужване и унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение. Някои от нашите клиенти, с които имаме дъгогодишен опит в тази насока са: ОББ, УниКредит Булбанк, Българска Пощенска Банка, Алфа Банк, ДСК Банк, ЧЕЗ България АД, всички министерства на Република България и много други агенции, обществени и държавни заведения.
Описание на процеса по унищожаване на архивни дкоументи с изтекъл срок на съхранение:
Етап 1. Шредиране
Нашата компания разполага с индустриален шредер за унищожаване на архивни документи с капацитет на работа 1 t / час. Попадайки в шредера, документите биват раздробени на парчета /ленти/ с приблизителна големина 3 х 10 см.
Етап 2. Пресоване
При втория етап на унищожаване, шредираните архивни документи биват пресовани във вид на бали. Уплътняването на поставения в пресата материал, до получаване на бала, се извършва под налягане от 280 Bar. Под действието на високото налягане, материалът се разкъсва и намачква.
Етап 3. Преработка в завод – преработвател
Третият етап се състои в предаването на пресованите бали за преработка в завод – преработвател, където материалът бива потапян във вани до неговото размиване и получаване на каша.