Elbimeks

Сметоизвозване

Снтейнер за извозване на битовиотпадъци

"Елбимекс" ООД извършва услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на град Варна. Фирмата разполага със собствени сметоизвозващи машини, производство на лидерите в бранша. Сметосъбирането се извърша със следните типове контейнери:

  • Кофи 240 л. – Подходящи за събиране на битови отпадъци
  • Тип "БОБЪР" – подходящ за разделно събиране на опаковки от хартия, пластмаса, Битови отпадъци. Параметри, на които отговаря: Обем: 1100 литра, Собствено тегло: 54 kg, Товароносимост: 466 kg (max.), Общо тегло 520 kg (max.), Размери: 1270 x 1065 x H 1448 mm, Материал: /HDPE/ полиетилен с висока плътност, Брой на опорните колела - 4 бр. (Ф 200x50 mm), 2 от които - с блокираща спирачна система, Устойчиви на UV лъчение; на ниски и високи атмосферни температури; на химическо и биологично въздействие
Сметоизвозваща машина