Elbimeks

Стъкло

Стъклените съдове са част от културата на човечеството в течение на повече от три хиляди години. Процесът на рециклиране на стъклото е сложен - рециклируемият материал първо се натрошава, след това се претопява, посредством вакуум се отстраняват примесите. Хубавото на стъкления материал е, че на практика той не се износва и може да се преработва вечно. Тъй като поне 25% от произведените през 2007 година стъклени продукти са създадени от рециклиран материал, преработката на стъкло е значима за пестене на природните ресурси - един тон рециклирани стъклени отпадъци икономисват 530 кв.ч. електроенергия, 300кг. калциева сода, 200 кг мазу, 720 кг кварцов пясък, 180кг  калциев оксид.

  • Един рециклиран стъклен буркан или бутилка пести енергия, използвана за осветление с 1 крушка за 4 часа.
  • Един рециклиран стъклен буркан или бутилка пест 25-32% от енергията, използвана за създаването му.

"Елбимекс" ООД изкупува опаковъчно стъкло - бутилки и буркани в цял вид - без примеси.